Sundet nedre fra 1748 restaureres

Sundet, også kalt gården / plassen, Sundet nedre, ligger i Sunnegrenda syd for Kongsberg. Etter mange års forfall har restaureringen startet.
Her har vært bosted for sundmenn som drev båttrafikk og fraktet folk og fe over Numedalslågen, men her har det også bodd sølvverksarbeidere, tresliperiarbeidere og småbrukere.
Huset har også vært i bruk som vertshus og skysstasjon. De eldste papirene som omtaler huset er fra 1748, men mye tyder på at et hus har stått på dette stedet en god stund før det.

Facebook: @sundetnedre Instagram: @sundetnedre

Restaureringen gjennomføres med private midler og støtte fra :

Kulturminner for alle

Kontakt: e-post: sundetnedre@sunnegrenda.no