Sunnegrenda – grenda og Lågen

Sunnegrenda – Labroområdet har en spennende historie. Gravhauger viser at det har vært mennesker her helt fra bronsealderen. I 1538 ble det anlagt ei sølvholdig blygruve på Labro. Dette er en av de eldste gruvene i distriktet. Langt tilbake i tid har bøndene på Hedenstad hatt sag og mølle i fossen.

Labrofossen nedenfor Sunnegrenda – malt av Thomas Fearnely 1837 – før bro og kraftverk ble bygget